Szlovák :       

Napíš slovíčka do zošita !

dlaň – tenyér

zapästie – ököl

necht – köröm

palec – hüvelykujj

ukazovák- mutatóujj

prostredník – középsőujj

prstenník – gyűrűsujj

malíček – kisujj

 

Nakresli svoju ruku, a napíš aké prsty máš !