Szlovák

 

Tk: 48/2 Si správny chodec  čít.-prekl.

Zb.45.old

Pz: 37/23

 

Szlovák

 

Všimni si, akých chýb dopustili deti na obrázkoch. Ku každému obrazu vyber správnu vetu.

Napíš, ako by sa mali deti správať !

Bicyklista jazdí bez držania kormidla.

Deti prechádzajú cez ulicu napriek tomu, že svieti červené svetlo.

Dvaja chlapci sa vezú na jednom bicykli. Bicyklista sa drží nákladného auta.

Bicyklisti súťažia s motocylkistami.

Bicyklisti jazdia vedľa seba.