Szlovák

53/ Nakreslím si dom

Napíš aké miestnosti sú na prízemí, na poschodí.

Zb. : 48.-49.old

53/1 Odpovedz na otázky / Napíš aj otázky ! zelená-modrá/

Pz.:42.-43.old