Május 11.

50/ Pomocníci a záchranári čít.- prekl.

Pz. 40-41.

Május 12.

50/1,2 Napíš !

Május 13.

Dopravné prostriedky

51/4 – Nahraďte čísla menami dopravných prostriedkov. Vety napíš do zošita.

Nakresli, ktorý dopravný prostriedok sa ti páči.

Május 14. 

Zb.46.-47.old

Május 15. 

51/  Prečítaj básničku! Nakresli balón !

Napíš do zošita !

malý    menší   najmenší

veľký  väčší    najväčší

pekný  krajší   najkrajší

dlhý     dlhší    najdlhší

zlý       horší    najhorší

dobrý  lepší     najlepší

 

Vyber tri slová a utvor s nimi vety!