Szlovák

36.-37.old

Rozprávka o maľovanom vajíčku

Čítať-preklada + slovíčka

38/3 Dokonči vety na základe rozprávky.

 

Veľká noc

Veľká noc je už tu. Dievčatá dlho pripravovali na príchod šibačov, chlapcov. Maľovali vajíčka, upratovali, pomáhali mamičke pri pečení. Chlapci prišli, vyšibali dievčatá. Poliali dievčatá aj vodou, aj voňavkou. Dostali za to maľované a čokoládové vajíčko alebo zajačiky. (Napíš do zošita !)

 

Nakresli do zošita kraslice ( veľkonočné vajíčko )