Szlovák

 

40/ Domáce zvieratá – Vymenuj zvieratá na obrázku

40/2  Nahraďte čísla menami zvierat, vety napíš do zošita !

Zb. 42 old.