DÚ:
naučiť sa: Stupňovanie prídavných mien
písomne: Porovnaj hory, mestá, rieky, osoby, zvieratá atď. Použi všetky prídavné mená, ktoré stupňujeme nepravidelne.
Napr.: Kováčovské kopce sú vysoké, Malá Fatra je vyššia, ale najvyššie sú Vysoké Tatry.