Doplňte sloveso – chcieť, vedieť, môcť, musieť – v správnej forme

Zajtra večer ……………………… (j.č. 1. os. ) cestovať do Bratislavy. Peter, ……………….. cestovať tiež zajtra? Otec a mama …………………… cestovať v sobotu alebo v nedeľu.

Viete hovoriť po španielsky? Ja ………………. hovoriť po anglicky a po nemecky. ………………….. všetci vaši učitelia hovoriť po anglicky?

Deti sa pýtajú: “…………….. ísť dnes do kina? Je sobota, a tak otec hovorí: “Áno, ……………….. ísť.” Dnes je v kine veľmi dobrý film. Deti sú rady, že ………………. ísť.

Prosím vás, môžete mi ukázať, kde má kanceláriu riaditeľ? Žiaľ, teraz ne-……….. ……………….. . Ale moji kamaráti vám ………………. pomôcť.

Musím ísť kúpiť ešte chlieb, mlieko a maslo. Zuzka a Lucia ……………………. ísť tiež. A ty, Erika, ………………. ísť do obchodu?