rodina_SZ_2
Slovnú zásobu nájdeš aj na www.quizlet.com, hľadaj “Rodina – slovná zásoba”.