Riešenie úloh – Kráľ Matej na zábave, 17.04.2020

Szép napot kívánok mindenkinek! Először is köszönöm Pócs Petra és Rigó Hanna Róza beküldött munkáit – megdicsérem őket, szépen dolgoztak!

Nézzük a két héttel ezelőtt feladott szövegértő feladatok megoldását. Kérlek, ellenőrizd:

Otázky a úlohy:

1.Doplňte vety a odpovedzte na otázky na základe prečítaného textu.

Autorom povesti je: Jozef Horák

Názov povesti je: Kráľ Matej na zábave

Dej sa odohráva (kde?) v dedine pri Vígľašskom zámku.

V ktorom ročnom období sa dej odohráva?  Na jeseň.

Hlavnou postavou povesti je kráľ Matej.

Vedľajšie postavy sú: sluha, gazda, chlapi, pandúri.

Kráľ sa raz so svojím sluhom vybral na vandrovku.

Večer vošli do domu a požiadali o nocľah.

Ako ich gazda privítal? Gazda ich nachoval a dal im nocľah.

Čo sa stalo v noci v dome? Zišla sa veselá spoločnosť a chlapi sa začali pasovať.

Koho najviac zbili? Kráľa.

Prečo? Jednoducho nemal šťastie, bol stále na nesprávnom mieste.

Čo spravil kráľ Matej po tejto udalosti? Potrestal a potom odmenil bitkárov.

Aký bol kráľ Matej? Prísny ale spravodlivý.

Ktoré povesti ste o ňom čítali na hodinách maďarskej literatúry? Matej kráľ a bača, Matej kráľ v Gemeri

  1. Zdruhého stĺpca vyberte slovné spojenia, ktorými sa dajú nahradiť nasledovné výrazy vtexte:

prestrojený zašiel do dedín                        a) nakŕmil ich, dal im jesť a piť

gazda ich nachoval                                    b) každý plakal

začali sa pasovať                                       c) začali sa dohadovať

strhla sa riadna kucapaca                         d) preoblečený išiel medzi ľudí

začali sa naťahovať                                   e) bili palicami

my sa pasujeme a oni drichmú                  f) začali biť kráľa

začali obšívať kráľa                                  g) začali zápasiť

látať palicami                                           h) bola poriadna bitka

všetci nariekali                                         i) my sa bijeme a oni spia

 

1./d

2./a

3./g

4./h

5./c

6./i

7./f

8./e

9./b