1. Zakrúžkuj priraďovacie spojky a urč ich druh :

Včera tam bol, a dnes už neprišiel.   _________________________

Ešte sa pozrel  na pole a vykročil.  __________________________

Buď budeme opatrní, alebo sa prezradíme. _________________________

Tvár neznámeho pána sa vyjasnila, ba aj sa usmial. ________________________

Rýchlo vyšiel na vysoký strom a opatrne sa ukryl medzi konáre. ____________

Pre materinskú lásku nielenže nevidí chlapcove chyby, ale ich ešte aj zakrýva. ______

Alebo pôjdeme čím skôr preč, alebo nás tu nájdu. _______________________

Bol tu dnes ráno, a nenechal nijaký odkaz. ______________________________

Žena umyla riad, poutierala stôl. ___________________________

Vlado mlčí ani ryba, ani pohnúť sa neodváži. __________________________

Obed bol síce hotový, ale jesť sa nedalo. ____________________________

Buď to spravíš dobre, alebo to nerob vôbec . _________________________

Pozrel sa cez dieru, no babku už nevidel. ___________________________

Deti pribehli a hneď sa aj pustili do roboty. _________________________

V hlave mal plno dobrých nápadov, ale nemal trpezlivosť na ich riešenie. _________

Najprv pozdravil, potom vošiel dnu. ____________________________

Alebo choď do školy, alebo zostaň doma. ______________________

Ešte viac zbledol, ba aj ozelenel. _______________________________

Často si dávam túto otázku a hľadám na ňu odpoveď. _________________________

Jazyk nie je cieľ, ale prostriedok. _________________________

Pôjdeš, či nepôjdeš? _________________________

Najprv mi to sľúbiš, potom to nesplníš. ________________________

V škole bol len dva mesiace, a už ho všetci poznali. ___________________

Nielenže sa neučíš, ešte si aj drzý. _____________________

Nazrela dnu, lež nič nevidela. _________________________

Pomaly sa obrátil a išiel naspäť. _______________________