Jozef Horák: Kráľ Matej na zábave – 03.04.2020

/historická povesť/

Sziasztok! Péntek lévén irodalommal, konkrétan a szlovák mondákkal folytatjuk tovább. Jánošík után egy másik ismert történelmi személyiség tűnik fel a mai anyagban – ő pedig Mátyás király, akit a szlovák nép is a királyának, méghozzá igazságos királyának tartott.

A füzet hátsó felébe kérem beírni a címet + dátumot + csakis a kérdéseket a megoldásokkal együtt! Jó munkát kívánok! :D

Jozef Horák – Kráľ Matej na zábave

Nastala jeseň a s ňou poľovačky. O takom čase sa kráľ Matej najradšej zdržiaval na Vígľašskom zámku. Aj pri poľovačkách si však našiel čas zájsť prestrojený do dedín pozhovárať sa s ľuďmi, ako si žijú, ako sa majú.
Raz sa tak vybral so sluhom na vandrovku. Večer ich zastihol v dedine. Vošli do istého domu a pýtali si nocľah. Gazda ich privítal, nachoval a dal im nocľah – na peci. Políhali si a čoskoro pospali.
Lenže u toho gazdu sa večer zišla veselá spoločnosť. Chlapi sa najprv zhovárali, potom sa dali do spevu a nakoniec sa začali pasovať, naťahovať, až sa strhla riadna kucapaca.
Vtom ktorýsi pozrel na pec.
„A tí na prípecku čo sú zač? My sa pasujeme a oni drichmú! Priložme im!“
A začali látať palicami toho krajného.
Krajný bol kráľ.
Sluha si potom s kráľom vymenili miesto, ale veru zle urobili. Chlapi sa znova pustili do bitky. Začali sa pasovať a  nakoniec od kraja vyplácať pocestných. Keď už dvíhali palice, gazda zvolal :
„Chlapci, teraz dajme tomu pri stene!“
A po druhý raz začali obšívať kráľa.
O tri dni prišli do dediny pandúri a s nimi kráľ. Dal schytať gazdových kamarátov a keď boli pokope, predstavil sa im. Ej, nebol by sa z tých kvapky krvi dorezal. Všetci sa už videli na šibenici. Hodili sa na kolená, prosili, nariekali, sľubovali. Ale kráľ bol prísny a takto prehovoril :
„Za to, že ste pili a bili pokojných pocestných, dostane každý z vás desať palíc. A za to, že sta bitku spravodlivo delili, dostane každý desať grošov.“
I stalo sa, ako rozsúdil kráľ.

Otázky a úlohy:

1.Doplňte vety a odpovedzte na otázkyna základe prečítaného textu.

Autorom povesti je ………………………………………………………………….

Názov povesti je ………………………………………………………………….

Dej sa odohráva (kde?) ………………………………………………………………………………………

V ktorom ročnom období sa dej odohráva? ……………………………………………………………………………………….

Hlavnou postavou povesti je ………………………………………………………………………………………………

Vedľajšie postavy sú: ……………………………………………………………………………………………..

Kráľ sa raz so svojím sluhom vybral ……………………………………………………………………………………………..

Večer vošli do domu a požiadali o ……………………………………………………………………………………………..

Ako ich gazda privítal? …………………………………………………………………………………………….

Čo sa stalo vnoci v dome? …………………………………………………………………………………………….

Koho najviac zbili? ………………………………………………………………..

Prečo? …………………………………………………………………………………

Čo spravil kráľ Matej po tejto udalosti? ……………………………………………………………………………………………

Aký bol kráľ Matej? ………………………………………………………………

Ktoré povesti ste o ňom čítali na hodinách maďarskej literatúry? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Zdruhého stĺpca vyberte slovné spojenia, ktorými sa dajú nahradiť nasledovné výrazy vtexte:
  2. prestrojený zašiel do dedín                        a) nakŕmil ich, dal im jesť a piť
  1. gazda ich nachoval                                    b) každý plakal
  1. začali sa pasovať                                       c) začali sa dohadovať
  1. strhla sa riadna kucapaca                         d) preoblečený išiel medzi ľudí
  1. začali sa naťahovať                                   e) bili palicami

6.my sa pasujeme a oni drichmú                         f) začali biť kráľa

  1. začali obšívať kráľa                                  g) začali zápasiť
  1. látať palicami                                           h) bola poriadna bitka
  1. všetci nariekali                                         i) my sa bijeme a oni spia