Ročné obdobia, mesiace a dni (čo?, kedy? aký? – A+L, dátum) – PL: