Povesti – 27.03.2020

Jánošíkova výzbroj – riešenie úloh

Jánošíkova výzbroj – čítanie s porozumením

  1. Ľahol si pod jedľu.
  2. B – silu za dvanástich chlapov
  3. B – dali mu žeravé uhlíky na brucho
  4. C – do jaskyne
  5. „Skala, otvor sa!“
  6. Rajnohova družina
  7. „Vybral sa on na Kráľovu Hoľu…“
  8. Otvor link monitoru 2013, prečítaj si ukážku o Jánošíkovi a skús odpovedať podľa textu na otázky 1.-5. / Nyisd meg a linket, a 2013-as MONITOR első olvasmányát látod, mely Jánošíkról szól. Próbálj válaszolni az első öt kérdésre. A második link rejti a helyes válaszokat.

https://www.nucem.sk/dl/958/SJSL-fA_3257.pdf

https://monitor9.zones.sk/materialy/testy/2013/kluc_SJSL.pdf