1. Prečítaj si článok v učebnici na s. 7
  2. Urč, ktoré tvrdenie je pravdivé a ktoré je nepravdivé, nepravdivé tvrdenia oprav: 7./2. – ústne
  3. Odpovedz na otázky: 7./3. – ústne

DÚ:
7./3. – písomne
naučiť sa nové slová a slovné spojenia (zoznam nájdeš na www.quizlet.com – hľadaj: V telocvični – Hurá, telesná!)
naučiť sa obsah článku (7./3.)