Szlovák:                                     Jar

Jarné mesiace sú: marec, apríl, máj. Príroda sa zobudila zo zimného spánku. Sťahovavé vtáky: lastovičky, bociany, škovránky, kukučky, drozd,  kačica divá a hus divá prileteli z teplých krajín. Príroda sa zelená. Počasie je teplejšie. Slnko príjemne hreje.  V záhradách kvitnú   ovocné stromy a kríky. Včielky bzučia na rozkvitnutých stromoch. Rozkvitli prvé jarné kvety: snežienky, konvalinky, fialky, narcisy, tulipány, prvosienky, hyacinty, púpavy, sedmokrásky a podbeľ. Na poli a v záhradách sa začínajú jarné práce. Ľudia  sadia a sejú zeleninu. Dni sú dlhšie a noci sú kratšie. Veľká noc je najkrajší jarný sviatok.

(Odpíš do zošita a nauč sa! Nakresli jarný obrázok!)

 

35/2   písať

Utvorte vety so slovami a napíšte ich do zošita! tulipán, konvalinka, cesnak, hrach,  cibuľa