Szlovák:  str. 29/ 1,   29/ 2- Napíš do zošita!

Str. 30/ Ako mal vtáčik kúsok pravdy     – Plynule čítať + prekladať!-slovíčka

Str. 30 / 1 – Dokonči vety zeleným perom!

Str.31/  Zelená rozprávka      č. + pr. + slovíčka

Napíš! : st r31/ 3 – len odpovede!

Nakresli tvôj obľúbený jarný kvietok!