Nyelvtan: 55 – 61.old. ismételni

Írni a füzetbe:  tankönyv-     63/3a,d pl.

63/ 4 pül.

64/1 Másold le a verset  úgy , ahogy a C feladat kéri!

64/ 2a

64/ 3a,b

64/ 4a,b

65/ 5 a,b

A t- toldakékos főnevek- Tanuld meg a szabályt!

Gyakorlás:   66/ 1a,b

Gyűjtsetek 10-10   t- toldalékos főnevet a kit?, mit?, kiket?, miket? kérdésekre!

 

Olvasás:  74. oldal  olvasni

Gyakorlás:   Írd a füzetbe!  74/ 1, 2 , 3

  1. old. olvasni

75/ 2  Írd le és tanuld meg a közmondásokat!

Írd  le,   mit tanultál a meséből ? Rajzold le, neked mi tetszett a meséből!

  1. oldal tartalom

Írd le! –          76/ 1, 2, 4