Geometria

  • Rajzold meg az AB=5 cm szakaszt! Rajzold meg az A középpontú k körvonalat úgy, hogy a körvonal áthaladjon a B ponton ! ( Vigyázz nagy kör lesz ! )
  • Rajzolj ABC háromszöget ! Jelölj meg egy olyan X pontot, amely nem része a háromszögnek! A háromszög csúcsait kösd össze a X ponttal ! Hány különböző háromszöget kaptál ? Színezd ki a kapott háromszögeket !