DÚ:
Príprava na vstupný diktát: pravopisné cvičenie v PZ: 9. / 2. (VS-homonymá) + 4. (antonymá)