DÚ:
– písomne: uč. s.10/3.
– naučiť sa obsah článku “Učíme sa cudzie jazyky” (10./3.)
VSTUPNÝ DIKTÁT VO ŠTVRTOK!!!!!