DÚ:
1. Prečítaj dialóg v učebnici na s. 22.: Vieš, čo je stužková?
2. uč. 22./2. – pravdivé vety napíš do zošita, nepravdivé vety zmeň na pravdivé