DÚ:
Pracovný list (PL Hurá, telesná!_úlohy): 2. úloha
Pracovný zošit (PZ): 5./5.
Opakovanie: vybrané slová
V PONDELOK: VSTUPNÝ DIKTÁT!!!!