DÚ:
– opakovanie: predložky s G
– úlohy na precvičovanie predložiek s G:
1. Nasledujúce výrazy prelož do slovenčiny:
a várostól, a városon kívül, az állomásról(!), lánytestvér szerint, autó nélkül, az udvar közepén, a fa mögül, apán kívül, iskolába, a dédszülőknél
2. Preložené slovné spojenia použi vo vetách!
– konverzácia v téme “rodina”:
1. Každý člen rodiny má nejaké záľuby (hobby, koníček). Podľa prečítaných textov odpovedz na otázky:
Čo má rád otec?
Čo má rada mama?
Čomu sa venuje pradedo?
Čomu sa venuje prababka?
(sleduje seriály a dokumentárne filmy, pečie koláče, pozerá staré fotky, rozpráva príbehy, spieva, sleduje futbal, pracuje v záhrade)