DÚ:
– Naučiť sa predložky s akuzatívom: uč. s. 33 (alebo v prílohe PZ s. 4)
– Opakovanie: predložky s G, D, I
– PZ: 14/5, 16/5, 1, 2, 17/4
– Cvičenia na stránke quizlet.com (hľadaj Erika_Sztakovics): Genitív – predložky, Datív – predložky, Inštrumentál – predložky, Akuzatív– predložky