DÚ:
Opakovanie vybraných slov po B, P, M
Naučiť sa, aké pokyny dáva učiteľ na hodinách telocviku: vid. myšlienková mapa (slovnú zásobu nájdeš aj na www.quizlet.com – hľadaj: V telocvični – pokyny…)
(na hodine: PL: v telocvični_úlohy)