DÚ:
Prečítaj si ďalšiu kapitolu z knižky Danka a Janka: Na priehrade
Čítal/a si pozorne? Napíš správne odpovede. Danka a Janka“ str. 40-44.: DankaJanka_s40-44