DÚ:
LITERATÚRA
Prečítaj ďalšiu kapitolu z knihy Danka a Janka (Smutná rozprávka – s. 32-34), a odpovedz na otázky:

Čítal/a si pozorne? Napíš správne odpovede. Danka a Janka“ str. 32-34.
1. Aká bola rozprávka, ktorú rozprávala stará mama?
2. O kom bola Smutná rozprávka?
3. Kto je to sirota?
4. Kto si zobral k sebe dievčatko – „sirôtku“?
5. Koľko mala teta svojich detí?
6. Kto bol Belánik?
7. Bola rozprávka o dievčatku z vojnových čias?
8. Koho starká poverila dorozprávať rozprávku?
9. Myslíš si, že sa dievčatku vrátili rodičia?