DÚ:
Napíš, čo MÁME v triede vpredu, vzadu, vľavo, vpravo a uprostred/v strede! Pozbieraj 5-5 slov!
POZOR!!! V pondelok opravná písomka: Delenie hlások (Jednotlivé pomenovania sa nauč aj po maďarsky: spoluhlásky-mássalhangzók, tvrdé-kemények atď.!)