DÚ:
– Aká je rodina?
– Príbuzenské vzťahy
– Čí? Čia? Čie? (ČíČiaČie-úlohy)
– Prines na hodinu fotku rodiny (nemusí to byť vlastná rodina)