Doplň i,í/y,ý: pravopisné cvičenie_i-y
(Ak nemáš možnosť vytlačiť si úlohu, slová na pracovnom liste prepíš do zošita!)