DÚ:
– opakovanie: Aká je tvoja rodina? Koľkočlenná je tvoja rodina? Kde žije tvoja rodina, kde žijú tvoji starí rodičia? Máš súrodencov? Koľko?; členovia rodiny v množnom čísle, páry v rodine (otec-mama, brat-sestra…)

– nové výrazy: slobodná,-ý, ženatý, vydatá, rozvedený,-á, zosnulý, -á, vdovec, vdova
– vysvetliť príbuzenské vzťahy po slovensky (1. časť: 1-14): Členovia rodiny-príbuzenské vzťahy