Tvorte vety s A (Sg., Pl.): Odpovedajte na otázky:
1. Čo chováme v meste/na dedine? Napr. V meste chováme farebného papagája / farebné papagáje.
2. Známy fotograf chodí po krajine a fotografuje ľudí, budovy, okolie. Koho/čo fotí známy fotograf? Napr. Známy fotograf fotí šikovného kuchára – šikovných kuchárov /šikovnú kuchárku – šikovné kuchárky.
3. Kam dám zošity v triede? Používajte predložky NAD, POD, PRED, ZA, MEDZI, NA.

Vyriešte úlohy v pracovnom liste: