Odpovedz na otázky: Aká je tvoja rodina? Koľkočlenná je tvoja rodina? Kde žije vaša rodina? Kde žijú vaši starí rodičia? Máš súrodencov? – Aká je tvoja rodina