8.b – Veta – 04.05.2020

/nové učivo/

Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek! Elkezdjük a távoktatás 8. hetét. Köszönöm mindenkinek, aki az elejétől kezdve, illetve a későbbiek során bekapcsolódott a közös munkába. Kitartás! :D

Az Obchody a služby című tananyagot befejeztük, köszönöm a sok szépen megoldott dialógust és feladatot, melyet elküldtetek nekem.

Ma új tananyagba kezdünk – ez pedig a mondat, később pedig a mondatelemzés. Nem kell megijedni! Nagyon egyszerűen és sokat magyarázva fogunk haladni és csak olyan beadandót fogok kérni, melyhez a tankönyv segítséget nyújt.

Először is vizsgáljuk meg a mondatot magát! Az alábbi jegyzetet kérem beírni a füzetbe – a magyar nyelvű magyarázatot ne írd bele!

Veta

*A mondatot különféle szempontok alapján osztjuk csoportokra. Tartalmuk szerint a mondatok lehetnek:

   *Vety podľa zámeru, postoja hovoriaceho (obsahu):

  • oznamovacie, na konci vety píšeme bodku:  – Pôjdeme spolu do školy. – kijelentő
  • opytovacie, na konci vety je otáznik: – O koľkej sa stretneme? – kérdő
  • rozkazovacie, na konci vety píšeme výkričník: Poď sem! Zavri už tie ústa! Už aj skonči! – felszólító
  • želacie, na konci vety píšeme výkričník: Bodaj by to tak bolo!  – óhajtó
  • zvolacia, na konci píšeme výkričník: Aká zaujímavá knižka! To je krásna hračka! – felkiáltó

Bodka, otáznik a výkričník sú INTERPUNKčNé ZNAMIENKA.

*Figyeld meg, hogy az óhajtó mondatokban gyakran szerepelnek a bodaj, nech len, kiež by kifejezések, ezekről pedig könnyű őket felismerni.

*A mondatok lehetnek állító vagy tagadó mondatok:

     *Vety podľa zámeru hovoriaceho sú:

        – kladné – takými vetami niečo tvrdíme(állítunk) – Chcem ísť s tebou do kina.

       – záporné – takými vetami niečo popierame(tagadunk) – Nechcem ísť do kina.

*A mondatokat szerkezetük szerint felosztjuk:

      *Vety podľa zloženia sú:

       1. JEDNODUCHÁ VETA – egyszerű mondat

  1. A) holá veta/tőmondat – tvorí ju len jedno základné gramatické jadro : podmet a prísudok / csak alany és állítmány alkotja, napr., Dievča číta.

B ) rozvitá/bővített mondat – okrem podmetu a prísudku má aj vedľajšie – rozvíjacie vetné členy/ bővítményeket is tartalmaz,  napr.  Pekné dievča číta novú knihu

  1. SÚVETIE – összetett mondat

         A, jednoduché súvetie – egyszerű összetett mondat

         B, zložené súvetie – többszörösen összetett mondat.

 

  1. Slovná zásoba do slovníka:

Veta

*oznamovacia veta – kijelentő mondat

*opytovacia veta – kérdő mondat

*rozkazovacia veta -felszólító mondat

*želacia veta – óhajtó mondat

*zvolacia veta – felkiáltó mondat

*bodka – pont

*otáznik – kérdőjel

*výkričník – felkiáltójel

*interpunkčné znamienka – (mondat végi) írásjelek

*kladná veta – állító mondat

*záporná veta – tagadó mondat

*jednoduché súvetie – egyszerű összetett mondat

*holá veta – tőmondat

*rozvitá veta – bővített mondat

*podmet – alany

*prísudok – állítmány

*zložené súvetia – többszörösen összetett mondat