8.b – Predmet nepriamy – 20.05.2020

/Határozatlan tárgy/

 

Szép napot kívánok mindenkinek! Ma külön gyakoroljuk a határozatlan tárgy – predmet nepriamy felismerését, mivel a kicsit bonyolultabb mondatrészek közé tartozik.

Az elméletet és az összes feladatot másold be, kérlek, a füzetedbe! :D

 

  1. Do zošita:

Predmet nepriamy + 20.05.2020

 

*Predmet nepriamy – okrem nominatívu a bezpredložkového akuzatívu môže byť vo všetkých pádoch – teda v genitíve, datíve, predložkovom akuzatíve, lokáli a v inštrumentáli!!!

*NAPRÍKLAD:

Mám dosť času. – čoho mám dosť? – času, genitív

Všetkému rozumieme. – čomu rozumieme? – všetkému, datív

Stará sa o kvety. – o čo sa stará? – o kvety, predložkový akuzatív

Rozprávali sme o herečkách. – o kom sme sa rozprávali? – o herečkách, lokál

Pôjdeš so mnou do kina? – s kým pôjdeš? – so mnou, inštrumentál

*Na nepriamy predmet s pýtame otázkami daného pádu:

G – koho? čoho?                       I – s kým? s čím?

D – komu? čomu?

A – koho? čo?

L – o kom? o čom?

  1. Cvičenie – do zošita!

 

Vyhľadaj a urč predmet v nasledovných vetách:

 

*Anička požičala Maťovi knihu. …………………………………………………………………..

*Evka dá psíkovi kosť. ………………………………………………………………………………..

*Rišo sa zaujíma o hudbu. ………………………………………………………………………….

*Petra odniesla starkej nákup. ……………………………………………………………………

*Pomôžem mamičke variť. …………………………………………………………………………

*Ocko daroval mamke náušnice. ………………………………………………………………..

*Žiak ukázal učiteľke zošit. …………………………………………………………………………

*Vnučka sa bojí psa. …………………………………………………………………………………..

*Sesternica tyká dedovi. ……………………………………………………………………………

*Zabudol sa naučiť báseň. ………………………………………………………………………….