7.b – Skloňovanie prídavných mien a čísloviek

23.04.2020

  1. Utvor správne tvary prídavných mien a čísloviek v zátvorkách:

Sanitka doviezla našu (stará mama) ……………………………………… do (mestská nemocnica) ……………………………………….  Leží na (interné oddelenie) …………

…………………………………  na (3. poschodie) ………………………………………………

Stará mama je už po ( úspešná operácia) ………………………………………………….

Môžeme ju navštevovať len počas (návštevné hodiny) ………………………………

………………………….  V (mestská nemocnica) ……………………………………………..

Bude potrebovať (zaujímavá kniha, nočná košeľa, toaletný papier) ……………..

…………………………………………………………………………………..  Opýtame sa (zdvorilý primár) ……………………………………… , kedy ju prepustia domov.

 

  1. Prelož do slovenčiny – číslovky prepíš slovom!!!

*Ma 2020.április 23. van. –

*Én …………………. –én születtem. –

*A 7.b osztályba járok. –

*Az ötödik emeleten lakom. –

*A 7. évfolymba /ročník/ járok. –

*Van 1 fiatalabb fiútestvérem. –

*Van 1 idősebb lánytestvérem. –

*Az osztályunk a 2. emeleten van. –

*Ez most az első tanóra. –

*Ez most az utolsó tanóra. –

 

  1. Zopakujme si presný čas!

*Opakovanie:

*je jedna hodina                               *je štvrť na jednu

*sú dve,tri,štyri hodiny                    *je štvrť na dve, tri, štyri

*je päť, desať, dvanásť hodín         *je štvrť na päť, desať, dvanásť

*je pol jednej                                     *je trištvrte na jednu

*je pol druhej,tretej,štvrtej            *je trištvrte na dve,tri,štyri

*je pol piatej,desiatej,dvanástej    *je trištvrte na päť,desať,dvanásť

 

*O koľkej môžeme navštíviť starú mamu?

*o jednej                                            *o štvrť na jednu

*o druhej,tretej,štvrtej                    *o štvrť na dve,tri,štyri

*o piatej,desiatej,dvanástej           *o štvrť na päť,desať,dvanásť

*o pol jednej                                       *o trištvrte na jednu

*o pol druhej,tretej,štvrtej               *o trištvrte na dve,tri,štyri

*o pol piatej,desiatej,dvanástej      *o trištvrte na päť

 

Prelož do slovenčiny:

*Nyolckor megyünk a gyerekorvoshoz. –

*Kilenckor van a reggeli vizit. –

*Most egy óra van, háromkor meglátogatjuk a nagymamát. –

*A gyógyszertár fél kilenckor nyit. –

*A fogorvos fél háromkor már nem rendel /ordinuje/. –

*Van időpont /termín/ háromnegyed tízkor is? –

*Negyed nyolckor voltam megelőző ellenőrzésen /preventívna prehliadka/. –