7.b – Príroda – 11.05.2020

  1. Slovná zásoba:

Práce v záhrade – Kerti munkák

*skleník – üvegház

*fóliovník – fóliasátor

*sadenica – palánta

*pestovať – termeszteni

*klíčenie – csírázás

*dostatok svetla a vlahy – elegendő fény és nedvesség

*skorá zelenina – korai zöldség

*zrýľuje – felássa

*prekope motykou – bekapálja /kapával/

*rozhrabe hrabľami – elgereblézi a rögöket

*seje – vet

*semienka – magok

*polievať – öntözni

*hadica – locsolócső

*zemina – talaj, föld

  1. Dialóg v záhrade:

*utvor dialóg, ktorý sa odohráva v záhrade

*celá rodina pomáha starým rodičom v záhrade, kde prebiehajú jarné práce

*používaj aj rozkazovacie vety, napr., Pomôž mi! Prines mi….! Požičaj mi….! Vysvetli mi….! Urob…!

*pomôže ti strana 106. v učebnici.