Zhrnutie učiva o neohybných slovných druhoch – 30.03.2020

/pracovný list + cvičenia/

  1. Riešenie úloh o citoslovciach / Az indulatszókkal kapcsolatos feladatok megoldása:

*79./13. – az összes indulatszó után vesszőt írunk, ezek pedig a mondatokban a következők voltak: Ó, Au, Aha, Fuj, Ej,hurá-elé tettünk vesszőt, Joj, Psst, Brr, Och, Hm,….

*79./14. – indulatszók voltak: Chi-chi, Ej, Tik-tak, Hej, Ach, Hej, Ach, Ha, Fíha, hup /igeként áll a mondatban!/, tresk /főnévként/, šup, šuch /igeként/…..

  1. Három napra adok feladatot!!! Oldd meg az alábbi feladatokat a feladatlap segítségével. Nyomtasd ki vagy egyszerűsítve írd át a füzetedbe. Csak azok a feladatok kötelezőek, amelyeket alább megadtam!

Pracovný list o neohybných slovných druhoch:

*Príslovky – len úlohy 15., 17., 18., 19.

*Predložky – len úlohy 27., 28., 29., 30., 31.

*Spojky – 32., 34.

*Častice – 36., 38.

*Citoslovcia – 40., 42.