Slovenský jazyk:  str. 43/ 5    Napíš  pár viet o svojom obľúbenom zvieratku podľa piateho cvičenia! Prečítaj čo napísal Fero, Marta, Zolo. Podobne pracuj aj ty!

Pracovný list:

Slabiky de, te, ne, le, di,ti,ni, li